Satellitbilder har under många år visat ett nedsläckt Nordkorea. Ett av de yttersta tecknen på fattigdom och ett totalitärt styre som hindrar individens frihet. Särskilt när man på samma bilder ser hur det ser ut i grannlandet i söder.

Med Miljöpartiet och Sossarna går vi nu samma framtid till mötes. Myndigheter basunerar ut att vi ska släcka ner. Att använda el vid tidpunkter med låg belastning. Samtidigt skriker sig andra myndigheter hesa att vi INTE ska använda någon el på natten på grund av ”brandfara”.
Vi ska också spara på el av ”solidariska skäl”. Att våra grannländer ska kunna köpa fossilfri el av oss.

Man ska vara ganska disträ, apatisk eller svagbegåvad för att inte inse vad som sker.
Det bedrivs kampanj att svenska folket ska sänka sin levnadsstandard radikalt. Att vi ska bygga kojor under köksbordet och bo kollektivt under planerade avstängningar.
Samtidigt ska vi exportera el ”i solidaritetens namn”.

Vi ska offra ett drägligt liv och självbestämmande medan vi dränerar landet på energi vilket endast gynnar producenter och Svenska Kraftnät.
Det börjar bli dags för gemene man att snällt och lydigt stå med mössan i hand och buga och tacka för alla inskränkningar som sker.