Misstänkt valfusk i Malmö

Från Sydsvenskan: ”Ett misstänkt fiffel med valsedlarna har inträffat vid vallokalen i Holmaskolan.  Enligt Mereme Osmani, som är ansvarig valförrättare på plats, delade en man ut valsedlar där hans eget namn var förkryssat. Mannen står på valbar plats för Socialdemokraterna i Malmö. Det hela upptäcktes när tre kvinnor från olika sällskap visade valsedlarna för valarbetarna […]

Tar sossar längre tid på sig i vallokalen för att hindra andra att rösta ?

Alla som har röstat, både förtidsröstat och i vallokal under söndagen, märker att det är enormt långa köer. man har ändrat lite i proceduren vilket skapar köer. För att hindra insyn är området med valsedlar avskärmat och man får inte köa till dessa inne i vallokalen. Därefter ska man ofta köa till ett valbås.Tiden blir […]